Om Lifely

Lifely är ett svenskt ininitiativ med säte i småländska Stockaryd som vill använda media för att sprida positiva och livsbejakande budskap. 

Vårt manifest

  • Vi ska med våra program fokusera på livsbejakande budskap i alla former och på olika områden som: Underhållning, Opinionsbildning, Kultur, Evangelisk påverkan.
  • Vi kommer att fokusera på att vara en bred allkristen TV kanal, som vill samarbeta med kristna församlingar i Sverige, och har därför inga avsikter att ersätta församlingarnas unika uppdrag.
  • Vi ska hålla hög såväl teknisk som innehållsmässig kvalitetsprofil på de program som produceras.
  • Vi vill vara ett naturligt val för tittare som önskar ett seriöst tv-utbud på en kristet humanistisk värdegrund.
  • Vi vill vara en resurs för kristna församlingar i Sverige för att ge möjlighet att presentera sin verksamhet och förmedla evangeliets budskap.
  • Vi undersöker och planerar för att, när möjlighet ges, skapa en ny TV-Kanal via de plattformar som lämpar sig bäst för att nå de som önskar vara våra tittare.
  • Vi kommer att finansiera verksamheten via sponsorer, annons­intäkter, och en prenumerationstjänst för alla enskilda personer som vill ha ett breddat tv-utbud på en solid värdegrund. Det innebär att vi inte kommer att använda löpande tv-sändningar eller program för insamling av medel till vår egen verksamhet. All ekonomi kommer att underställas en öppen redovisning.
  • Den ideella föreningen Mediehusets vänner skriver i sin”målparagraf”: Ändamålet och syftet med föreningen är att via media på ett seriöst och intresseväckande sätt, förmedla och nå ut med ett livsbejakande budskap på en kristet humanistisk värdegrund. Föreningen har inget ekonomiskt vinstsyfte.